Shiboridashi

Shiboridashi je výrobek z Japonska, který slouží pro pití prémiového japonského čaje. Do prémiových japonských čajů spadá například Sencha. Shiboridashi je hliněná konvička z Tokoname, která je ručně vyráběná. 

Jedná se o varné nádoby, které jsou bez rukojeti a jsou zhruba ve velikosti dlaně.

Byly přizpůsobeny na pomalé vaření při nízkých teplotách. Shiboridashi v doslovném překladu znamená vymačkávat, proto je Shiboridashi známé především tím, že vymačkávají přirozené umami (takzvaná pátá chuť) z odstíněných japonských čajů. 

Materiály

Tyto nádoby jsou většinou vyrobené z neglazované hlíny, tudíž se o ně musí zvláště pečovat. Mezi vaší běžnou rutinu po použití nádoby by tedy mělo patřit:

 1. po použití jej dobře vysušit a nenechávat čajové lístky v nádobce přes noc,
 2. tím zabráníte vzniku plísní a jiných nečistot,
 3. v případě potřeby můžete také nádobku omýt vodou či vydrhnout měkkým kartáčkem (například kartáčkem na zuby),
 4. na nádobku se nesmí používat mýdlo či jiné přípravky, protože by se mohly vsáknout do hlíny
 5. nádobka se nesmí vkládat do myčky ani do mikrovlnné trouby.

Shiboridashi

Shiboridashi is a product from Japan used for drinking premium Japanese tea. Premium Japanese teas include, for example, Sencha. Shiboridashi is a clay teapot from Tokoname that is handmade. 

These are cooking pots that are without handles and are roughly the size of your palm.

They have been adapted for slow cooking at low temperatures. Shiboridashi literally translates to squeeze, which is why Shiboridashi is best known for squeezing the natural umami (the so-called fifth taste) out of shaded Japanese teas. 

Materials

These vessels are mostly made of unglazed clay, so they need special care. Your normal routine after using the jar should therefore include:

 1. dry it well after use and do not leave the tea leaves in the container overnight,
 2. this will prevent mold and other contaminants from forming,
 3. if necessary, you can also wash the container with water or scrub it with a soft brush (such as a toothbrush),
 4. do not use soap or other products on the jar as they may soak into the clay
 5. do not put the jar in the dishwasher or microwave.

Shiboridashi

Šiboridaši je výrobok z Japonska, ktorý sa používa na pitie prvotriedneho japonského čaju. Medzi prémiové japonské čaje patrí napríklad Sencha. Shiboridashi je hlinená kanvica od spoločnosti Tokoname, ktorá sa vyrába ručne. 

Tieto hrnce na varenie sú bez rukovätí a sú veľké približne ako dlaň.

Určené sú na pomalé varenie pri nízkych teplotách. Shiboridashi v doslovnom preklade znamená stláčať, preto je Shiboridashi najznámejší tým, že z japonských čajov v tieni vytláča prirodzenú chuť umami (tzv. piatu chuť).

Materiály

Tieto nádoby sú väčšinou vyrobené z neglazovanej hliny, preto si vyžadujú osobitnú starostlivosť. Váš bežný postup po použití nádoby by preto mal zahŕňať:

 1. po použití ju dobre vysušte a nenechávajte čajové lístky v nádobe cez noc,
 2. to zabráni vzniku plesní a iných nečistôt,
 3. v prípade potreby môžete nádobu umyť vodou alebo ju vydrhnúť mäkkou kefkou (napríklad zubnou),
 4. Na nádobu nepoužívajte mydlo ani iné výrobky, pretože sa môžu vsiaknuť do hliny
 5. Nedávajte nádobu do umývačky riadu ani mikrovlnnej rúry.