Zlomkový čaj / CTC tea

Zlomkový čaj (broken, značený proto někdy i písmenem B) je specifickým typem čaje. Tvořen je rozlámanými čajovými lístky. Důvodem takovéto zpracování čaj je lepší uvolnění barviva i čajového aroma.

Čajové lístky se umístí pod válec, který je vybaven ostrými zuby. Lístky čaje se tak doslova natrhají a stroj je následně sroluje do podoby malých tvrdých kuliček.

Základní technologie, které se k výrobě tohoto čaje používají, jsou dvě.

První se nazývá CTC (crushing/drcení, tearing/trhání curling/rolování).

Proto se můžeme běžně setkat i s označením CTC tea. Výhodou tohoto postupu je, že sklizeň nemusí být tak pečlivá, zpracují se i čajové lístky starší. Nemá to však nijak negativní vliv na kvalitu výsledného produktu.

Druhou možností produkce zlomkového čaje je tzv. metoda ortodoxní. Listové čaje se vyrábějí pouze tímto postupem. Jeho podstatou je ruční sklizeň čajových lístků, která se provádí brzy ráno. Sesbírané lístky se v několika krocích musejí zpracovat.

Ve zpracovatelských závodech se lístky nechají zavadnout, následně dochází k rolování.

To je důležité k uvolnění buněčné šťávy, čímž se usnadní následná oxidace. Další fází je oxidace neboli fermentace čajových lístků. Lísky se musejí na závěr usušit a roztřídit, aby v patřičném balení nakonec mohly jít ke svým zákazníkům.