Broken Pekoe Souchong (BPS)

Broken pekoe souchong je jedním ze stupňů čajové klasifikace. Definuje kvalitu čaje (respektive čajového listu) a používá se hlavně u čajů černých, případně i červených.

Výraz broken slouží pro odlišení čajů lámaných, někdy označovaných také jako zlomkové či drcené. Rozumí se tím ty čaje, které nejsou tvořeny celistvými lístky čaje.

Naopak jsou s pomocí stroje nejprve rozlámány a poté zformovány do podoby drobných pevných kuliček.

Výrazem pekoe souchong označujeme třetí list. Tento pojem tedy určuje, které čajové lístky v čaji najdeme.

Pojmem broken pekoe souchong se označují tak primárně pekoe z Darjeelingu a z Ásámu. Takovýto čaj již obsahuje velké listy a mnoho stopek, kvalitativně proto není na tak vysoké úrovni. Výhodou však může být pro spotřebitele to, že je levnější.

Pošli tento příspěvek svému blízkému