Flowery Broken Orange Pekoe (FBOP)

Jedná se o klasifikační stupeň, který určuje kvalitu čajového listu. Tato stupnice se uplatňuje primárně pro čaje černé, případně i pro červené.

Označení broken se tradičně využívá pro čaje zlomkové. Tento druh čajů se jinak nazývá lámané, případně se můžete setkat i s termínem drcené. Jde tedy o kategorii čajů, které nejsou tvořeny celými listy. Stále se jedná o kvalitní čaje.

Někteří milovníci čajů je však neuznávají.

Flowery orange pekoe označuje tzv. tip a první čajový lístek. Jde tedy o to nejkvalitnější, co lze z čajovníku získat. Jednoduše při sběru platí, že čím výše lístky na rostlině sbíráme, tím jsou mladší, a tedy kvalitnější.

Výsledný čaj obsahuje hodně mladých lístků, které jsou dobře svinuty, a tipsy.

Z hlediska vlastností výsledného nápoje se proto jedná o čaj, jemuž je vlastní vynikající chuť i vůně.

Flowery Broken Orange Pekoe (FBOP)

Jedná sa o klasifikačný stupeň, ktorý určuje kvalitu čajových lístkov. Táto stupnica sa používa predovšetkým na čierne čaje, prípadne aj na červené čaje.

Termín broken sa tradične používa pre zlomkové čaje. Tento typ čaju sa inak nazýva lámaný alebo sa môžete stretnúť aj s pojmom drvený. Ide teda o kategóriu čajov, ktoré nie sú zložené z celých listov. Stále ide o kvalitné čaje.

Niektorí milovníci čaju ich však neuznávajú.

Kvitnúce oranžové pekoe sa vzťahuje na tzv. špičku a prvý čajový lístok. Ide teda o najkvalitnejší čaj, ktorý možno z čajovníka získať. Jednoducho, pri zbere platí, že čím vyššie na rastline listy zbierame, tým sú mladšie, a teda kvalitnejšie.

Výsledný čaj obsahuje veľa mladých lístkov, ktoré sú dobre zvinuté a napité.

Z hľadiska vlastností výsledného nápoja ide teda o čaj, ktorý má vynikajúcu chuť aj vôňu.